Klik hier en u wordt snel doorverbonden met Joules Unlimited!!!
Het creatieve softwarebedrijf dat computerprogramma's maakt die
u ECHT ondersteunen: Performance Support Systems !! Performance
Support System is geen uitgebreid help bestand,maar 'n compleet
systeem van ondersteuning. Een PSS is eenvoudig in het gebruik.
De opleidingskosten zijn zeer laag, doordat de werking van deze
software dicht bij de belevingswereld van de gebruiker ligt. De
acceptatie-............................graad voor invoering van
deze nieuwe..............................software wordt zo weer
verhoogd al......s de software deze.......taak goed ondersteunt
't maatwerk......in MS Word software......! Performance Support
Systems met......taakondersteuning in......MS Office en MS Word
Ergonomisch......verantwoord maatwerk......Taakondersteunend in
programma's......van Microsoft, taak-......ondersteunende soft-
ware PSS is......Performance Support......System. Gegevens word
en optimaal......herbruikt. En PSS.......werkt eenvoudig en ook
ergonomisch............................De taakondersteuning die
de gebruike.........................moet uitvoeren, worden hier
op een zeer......logische manier aangeboden. Taakondersteunend,
maatwerk en......Joules Unlimited's Performance Support Systems
gemak werkt......PSS als ergonomisch systeem van ondersteuning.
Begeleiding......van Joules Unlimited!! Het creatieve software-
bedrijf dat......computerprogramma's maakt die u ECHT ondersteu
nen in werk......Performance Support Systems. Taakondersteunend
Opleidings-......kosten zijn laag doordat de werking van de PSS
software zo......dicht bij de belevingswereld van de gebruikers
ligt.Microsoft Office, ergonomie, software van Joules Unlimited
in MS Word sneller handiger en uiterst eenvoudige toepassing in
uw gebruikte software. Ergonomie, taakondersteuning en maatwerk
Word software wordt nog handiger met Performance Support System
Staat voor ergonomisch en ondersteuning, een systeem van taken-
ondersteuning aan gebruiker, ergonomie in PSS software op maat.
PSS in Office en MS Word van Microsoft. De gebruiker ervaart de
software als gebruiksvriendelijk, een perfect passend maatpak!!
-

Klik hier om naar de homepage van Joules Unlimited te gaan

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


brievenboek - documentregistratie - postregistratie - KIX - gebruiksvriendelijk - stationary - PSS - Huisstijlautomatisering - Huisstijl - Sjablonen - Templates - Template -