Een macro in MS Word is handig voor herhalende toetsaanslagen, Een VBA macro in MS Word maar ook VBA macro voor Microsoft Excel of MS Access. Joules Unlimited ontwikkelt macro's in Visual Basic for Applications (VBA) in MS Word, maar ook in Visual Basic (VB). sjabloon of macro? De macro wordt dan als add-in (invoegtoepassing) gebruikt in MS Word, Microsoft Excel, MS Powerpoint of Access. macro in templates. Met een macro in Powerpoint kunnen bijvoorbeeld cursusgegevens gepresenteerd worden op een scherm. In MS Word kan met een macro gemakkelijk notulen gemaakt worden. Dus: vermindering risico van RSI sjablonen met macro's. Met een macro kunt u gemakkelijk zwevend inspringen (zoals f4 in WP), zoek en vervangen van tekst (find / replace)- macro. - huisstijlmacro's, - gebruiksvriendelijke macro template en macro's printerbak macro, macro voor tekstconversie,- tekstcorrectie macro - macro voor bestandencontrole - macro voor hernoemen van bestanden -macro voor verzenden van een fax , macro voor begroting, jaarrekening-macro, macros voor analyse, macro voor facturering macro voor printbak keuze, gemakkelijk notulen maken met macro , macro voor printen van erp-gegevens, macro voor gebruikersonderzoek macro voor conversie van telefoonnummers, - macro voor NAW-conversie,papierbakmacro, automatische macro in MS Word Visual Basic for Application macro in MS Word, VBA macro in MS Word en een VBA macro in MS Powerpoint en VBA macro in MS Excel Wilt u een macro of sjabloon voor Word of Excel waarmee u de leesstrook van de acceptgiro goed kunt beprinten? Joules Unlimited heeft de oplossing! Met de elfproef macro kunt u in excel eenvoudig de elfproef berekenen. Automatisch wordt bij de berekening met de elfproef voorloopnullen tegevoegd en een controlegetal, zodat u het girorekening nummer direct kunt plaatsen op de leesstrook van de acceptgiro. 3.5 Indeling coderegel De macro van Joules Unlimited zorgt voor goede input tbv de coderegel, zodat deze op de acceptgiro geprint kan worden De coderegel is ingedeeld in een aantal velden. Elk veld bevat een eenheid informatie. Ter onderscheiding van de verschillende velden wordt elk veld voorafgegaan door een veldscheidingsteken. Omdat de OCR-B coderegel in meerdere bewerkingen kan worden aangebracht is het noodzakelijk om tussen de velden spaties van 1/10 inch te hanteren om kleine afwijkingen te kunnen opvangen. Voor de veldindeling hanteren we de leesrichting van de optische lezer. Deze is van rechts naar links. Instelvakje 1 70 70 t.b.v. positionering coderegel C = controlecijfer L = lengtecode 1) Om het aantal genoemde posities te bereiken, wordt het veld zonodig links opgevuld met (voorloop)nullen. 3.5.1 Controlecijfers De macro / sjabloon van Joules Unlimited berekent de elfproef en voegt het controlecijfer toe, zodat deze op de acceptgiro geprint kan worden. Het controlecijfer wordt toegevoegd, om te kunnen signaleren of er fouten zijn opgetreden in het lezen van de in OCR-B schrift geprinte gegevens. Het controlecijfer wordt berekend over het gehele veld (met de elfproef berekening), dus inclusief de lengtecode. In bankrekeningnummers is standaard een controlecijfer opgenomen. Bij girorekeningnummers is dit niet het geval; daar dient bij het printen in de leesstrook een controlecijfer te worden toegekend. De macro van Joules Unlimited voegt het controlecijfer toe dmv de elfproefberekening. De controlecijfers van het bedrag, betalingskenmerk en girorekeningnummer dienen te worden berekend met behulp van het modulus 11 algoritme. Het Modulus 11 Algoritme De excel macro van Joules Unlimited voegt het controlecijfer toe, zodat deze op de acceptgiro geprint kan worden: De berekening van het controlecijfer geschiedt volgens de ‘gewogen modulus 11’ methode (de elfproef). Deze werkt als volgt: Bovengenoemde opbouw van het bank- en girorekeningnummer in de coderegel moet zijn in de programmatuur zijn opgenomen. Op de body dient het bank- of girorekeningnummer zonder voorloopnullen en bij girorekeningnummers ook zonder het controlegetal te worden geprint. 3.5.2 Betalingskenmerk De macro (sjabloon in Word of Excel) van Joules Unlimited voegt het betalingskenmerk toe, zodat deze op de acceptgiro geprint kan worden Dit veld is bestemd voor het vermelden van een kenmerk betreffende de betaling. De financiële instellingen adviseren de incassanten nadrukkelijk gebruik te maken van het betalingskenmerk. Het maximale aantal numerieke posities voor vermelding van het betalingskenmerk door de incassant bedraagt 15 (exclusief controlecijfer). Niet elke incassant heeft 15 numerieke posities nodig. Elke positie kan leiden tot een leesfout (substitutie) of tot een niet kunnen herkennen (reject) van de gegevens.

kix macro nodig? of andere macro's in MS Word en Excel? Of zoekt u een oplossing omdat Exchange corrupt is?macro. Andere tips van Joules Unlimited: - Bericht Opslaan als; - Berichten Opslaan als ; - breichten; - Bericht SaveAs; Bestand openen of BestandOpen macroe-mailbeheer, Berichten archiverenmacro emails delen , Exchange corrupt, Opslaan alsmacro, outlook.pst Projectmanagement SaveAs PSS documentatiegeneratormacro, sjabloongenerator templategenerator en tra
Een paar tips van Joules Unlimited: